Łódź to obecnie jedno z największych miast w Polsce, ważny ośrodek komunikacyjny, naukowy i kulturalny, a także przemysłowy. Nie zawsze jednak tak było – Łódź prawa do administrowania województwem otrzymała dopiero w listopadzie 1918 roku. Wcześniej pozostawała pod rządami kilkunastokrotnie mniejszego Piotrkowa. Łódź ogromny rozrost terytorialny i ludnościowy zawdzięcza zaliczeniu jej do osad przemysłowych ze specjalizacją w tkactwie i sukiennictwie. Decyzja ta podjęta przez władze rządowe w 1820 roku miała ogromny wpływ na rozwój miasta i z pewnością gdyby nie ona, dziś Łódź wyglądałaby zupełnie inaczej. W roku 1830 Łódź liczyła tylko cztery tysiące mieszkańców, trzydzieści pięć lat później było ich już dziesięciokrotnie więcej, by w roku 1900 miasto zamieszkiwało trzysta tysięcy osób. Podczas drugiej wojny światowej Łódź została wcielona do III Rzeszy a jej nazwę zmieniono na Litzmannstadt, od nazwiska dowódcy wojsk Niemieckich które zwyciężyły w 1914 roku w bitwie pod Łodzią. W mieście zorganizowano liczne obozy koncentracyjne i getta, a elitę intelektualną i polityczną rozstrzeliwano w lasach lućmierskich.